Selasa, 02 Agustus 2016

Tips Memberikan Nama Bayi yang Tepat Menurut Islam

Anda mungkin sudah menyiapkan nama bayi yang pas untuk buah hati anda, baik jika ia berjenis kelamin maupun perempuan. Tapi, bagaimana dengan anda yang buntu inspirasi dan tak tau nama apa yang pas untuk si kecil, bahkan setelah ia dilahirkan pun.


Jika anda seorang muslim, berikut ini kami berikan beberapa Tips Memberikan Nama Bayi yang Tepat Menurut Islam.

 1. Pakai nama juga rangkaian nama yg merujuk terhadap kebaikan sifat, keunggulan karakter & atau kepada kebesaran Allah semata.
 2. Berikan nama bersama nama-nama Nabi & Rasul, nama Imam Perawi Hadits atau para Teman Rasul yg saleh & berbudi baik. teriring cita-cita supaya nanti sang buah hati serta beroleh akhlak mulia seperti nama akbar yg dia sandang.
 3. Hindari pemakaian nama yg menghamba terhadap kapabilitas lain tidak cuma Allah contohnya : Abdul Uzza (hamba matahari), Abdul Qamar (hamba bln) atau Abdul Nar (hamba api). pula terhadap nama berhala dewa-dewi yg disembah oleh beberapa orang jahiliyah.
 4. Hindari nama sbg gelar superior seperti Malikul Malik (raja diraja), Haakimul Hukkaam (hakim segala hakim), dll sebab gelar-gelar superior seperti itu yakni MilikNya semata.
 5. Apabila mau memberikan nama-nama Allah terhadap sang buah hati, jangan sampai memanfaatkan alif & lam, contohnya Al-‘Aziz, As-Sayyid, Al-Hakiim. Al-Khaliq, Ar-Rahiim, Al-Quddus, dll. Yg begitu tak boleh diberikan, terkecuali terhadap Allah saja. adapun seandainya tidak dengan alif & lam, sehingga diperbolehkan. Misalnya ialah : Rahman, Rahiim, Quddus, Sayyid, dll.
 6. Dengan Cara Apa bersama nama-nama mutahir (barat)? contohnya : Alex, John, Mark, Francis, dll. yang merupakan Muslim sebaiknya kamu berikan nama tepat bersama tuntunan syariah biar berkah. nama-nama bayi Barat memiliki akar nama yg merujuk terhadap budaya, keyakinan & agama lain yg tentu tidak sama dgn Islam kan? 
Untuk tambahannya, berikut nama-nama yang diharamkan, antara lain :
 • Kaum muslimin sudah bersepakat pada haramnya pemakaian nama-nama penghambaan pada tidak cuma Allah Ta’ala baik dari matahari, patung-patung, manusia atau selainnya, missal : Abdur Rasul (=hambanya Rasul), Abdun Nabi (=hambanya Nabi) dll. Sedangkan terkecuali nama Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, misal : Abdul ‘Izza (=hambanya Al-‘Izza (nama patung/berhala), Abdul Ka’bah (=hambanya Ka’bah), Abdus Syamsu (=hmabanya Matahari) dll.
 • Menamai dgn nama-nama Allah Tabaroka wa Ta’ala, misal : Rahim, Rahman, Kholiq dll.
 • Menamai bersama nama-nama asing atau nama-nama orang kafir.
 • Menamai bersama nama-nama patung/berhala atau sesembahan tidak hanya Allah Ta’ala, misal : Al-Lat, Al-‘Uzza dll.
 • Menamai dgn nama-nama asing baik yg berasal dari Turki, Faris, Barbar dll.
 • Tiap-tiap nama yg memuji (tazkiyyah) pada diri sendiri atau berisi kedustaan.
  Sabda Rasulullah SAW, “Sesungguhnya nama yg paling dibenci oleh Allah yaitu satu orang yg bernama Malakul Amlak (=rajanya diraja)” (HR. Bukhori; Muslim).
 • Menamai bersama nama-nama Syaithon, misal : Al-Ajda’ dll.  
Itulah Tips Memberikan Nama Bayi yang Tepat Menurut Islam seperti yang juga telah dicontohkan Rasulullah SAW. Semoga dapat membantu dan emmberikan pencerahan bagi anda. Jangan lupa untuk berkunjung kembali di situs Atikah Dwi Purnama ini yah ! :)